Ποια μοντέλα καλύπτουν;

Όλα τα συμβόλαια MVP τόσο αυτά που αφορούν επεκτάσεις εγγύησης όσο και αυτά της τακτικής αλλά και συμπληρωματικής συντήρησης μπορούν να ενεργοποιηθούν σε όλα τα μοντέλα του γκρουπ FCA.

Πότε μπορώ να το αγοράσω;

Η επέκταση εγγύησης MAXIMUM CARE μπορεί να αγοραστεί έως τον 24 μήνα από την ημερομηνία έναρξης της εργοστασιακής εγγύησης.
Τα συμβόλαια προγραμματισμένης συντήρησης EASY CARE πριν το 1ο service ή το 1ο έτος.
Τα συμβόλαια οδικής βοήθειας FreetoGo ++ διατίθενται έως και το 9ο έτος της ηλικίας του αυτοκινήτου.

Πού μπορώ να το προμηθευτώ;

Στο επίσημο Δίκτυο Διανομέων FCA που θα αναζητήσετε στη σχετική ενότητα

Ποιός εγγυάται για την ορθή εκτέλεση των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται;

Τα συμβόλαια MVP είναι υπηρεσίες που παρέχονται από την ίδια την FCA κεντρικά και καλύπτουν το όχημα με τις υπηρεσίες που περιλαμβάνουν σε τοπικό και Πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Παρέχουν στον πελάτη τη μέγιστη εξασφάλιση καθώς είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής αυτός που εγγυάται την κάλυψη.

Ποιό είναι το όριο σε χρονική διάρκεια ή σε διανυθείσα χιλιομετρική απόσταση;

Υπάρχουν διάφορες επιλογές διάρκειας/χιλιομέτρων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε οδηγού.
Στις επεκτάσεις εγγύησης MAXIMUM CARE π.χ. υπάρχουν 3 χρονικές επιλογές (+1 , +2 ή +3 έτη επέκτασης δίνοντας συνολική διάρκεια κάλυψης 3,4 ή 5 έτη από την ημερομηνία 1ης ταξινόμησης του οχήματος) και 3 διαφορετικά επίπεδα ετήσιας χιλιομετρικής απόστασης (15.000 , 30.000 και 40.000 ανά έτος κάλυψης) δίνοντάς σας 9 διαφορετικές επιλογές.
Συμβουλευθείτε τον κοντινότερο διανομέα FCA για περισσότερες λεπτομέρειες.

Πόσα χρόνια διαρκεί η κάλυψη;

Εξαρτάται από τη χρονική αλλά και χιλιομετρική κάλυψη , όποιος περιορισμός επέλθει πρώτος.
Για παράδειγμα ένα συμβόλαιο επέκτασης εγγύησης MAXIMUN CARE 5 έτη - 75.000χλμ καλύπτει το αυτοκίνητο μέχρι και το 5ο έτος από την ημερομηνία 1ης ταξινόμησης και για συνολική διανυθείσα απόσταση έως και 75.000 χλμ.

Πόσο κοστίζει;

Η τιμή ενός συμβολαίου MVP διαφοροποιείται ανάλογα με το μοντέλο , τη διάρκεια σε χρόνια και το όριο των χιλιομέτρων.
Συμβουλευθείτε τον κοντινότερο διανομέα FCA για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μπορώ να εντάξω ένα συμβόλαιο MVP στη χρηματοδότηση του αυτοκινήτου μου;

Ναι εφόσον η αγορά γίνεται ταυτόχρονα με την αγορά του οχήματος.
Μεταγενέστερα μπορεί να αγοραστεί μια υπηρεσία MVP μετρητοίς ή μέσω πιστωτικής κάρτας εφόσον αυτή η δυνατότητα παρέχεται από τον πωλητή.

Τι καλύπτει το πρόγραμμα επέκτασης εγγύησης MAMXIMUM CARE και τι εξαιρέσεις έχει;

Το πρόγραμμα επέκτασης εγγύησης MAXIMUM CARE καλύπτει όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου εκτός αυτών που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά με τη χρήση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική ενότητα.

Τι καλύπτει το πρόγραμμα τακτικής συντήρησης EASY CARE και τι εξαιρέσεις έχει;

Τo πρόγραμμα τακτικής συντήρησης EASY CARE καλύπτει όσες εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στο Βιβλίο Χρήσης & Συντήρησης του κατασκευαστή για το κάθε service.
Δεν καλύπτει υλικά ή εργασίες που δεν αναφέρονται στο Βιβλίο Χρήσης & Συντήρησης
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική ενότητα.

Τι καλύπτει η Οδική Βοήθεια;

Το πρόγραμμα Οδικής & Ταξιδιωτικής Βοήθειας FreetoGo περιλαμβάνεται στα προγράμματα επέκτασης εγγύησης αλλά είναι δυνατόν να αποκτηθεί και αυτόνομα.
Προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών τόσο σε περίπτωση ατυχήματος όσο και βλάβης ενώ καλύπτει το όχημα σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Ενδεικτικά περιλαμβάνεται η επιτόπια αποκατάσταση βλάβης για συνηθισμένα περιστατικά όπως σκασμένο λάστιχο , λάθος καύσιμο , πεσμένη μπαταρία αλλά και χαμένα κλειδιά ενώ παρέχει αυτοκίνητο αντικατάστασης
Επίσης εξασφαλίζει τη συνέχιση του ταξιδιού ή την επιστροφή στο σπίτι και καλύπτει τα έξοδα ξενοδοχείου για το διάστημα που διαρκεί η επισκευή.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Διανομέα FCA.