Fordonsgaranti

3 ÅRS FORDONSGARANTI

Priset för din nya Alfa Romeo-bil inkluderar en 36 –månaders garanti, utan kilometerbegränsning som börjar gälla från leveransdatumet. Garantin gäller för svensksålda bilar.

Garantin täcker fordonet mot fabrikationsfel, som åtgärdas gratis med originaldelar eller reparerade delar. 

Åtgärder under garantiperioden av våra återförsäljare och inkluderar följande:

  • Reparation eller byte av den felaktiga beståndsdelen.
  • Arbetskraften som behövs för bytet eller reparationen.
  • Tillförsel av det förbrukningsmaterial som behövs för att utföra reparationen under garantiperioden.

För fordonsgarantins hela giltighetsperiod, har du också tillgång till vägassistans.

car-warranty-image

3 ÅRS LACKGARANTI

Fordonet garanteras för fabrikationsfel på lacken under en period på 36 månader från och med leveransdatumet. Garantin innebär en total eller delvis ommålning av fordonet för att eliminera eventuella fel som detekteras, enligt tillverkarens standardvillkor.

8 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI

Karossens strukturdelar garanteras mot genomrostning då den inträffar inifrån och ut. Garantin täcker reparation och/eller byte av karossens originalstrukturdelar som skadas av genomrostning och gäller i åtta år från och med leveransdatumet.

Vi rekommenderar att du kontrollerar de specifika villkoren för täckningen i din garantihandbok.

3 ÅRS VAGNSKADEGARANTI

Om bilen blir skadad genom en yttre olyckshändelse, trafikolycka eller skadegörelse av tredje part inom tre år (från första registreringsdagen) tar garantin hand om reparationskostnaderna med avdrag för självrisk (gäller enbart svensksålda bilar).

*Gäller för bilar registrerade från och med 2017-01-01

Vägassistans

Tack vare vägassistansen kan du dra nytta av följande fördelar när som helst:

(*) Konsultera bilens garantihäfte för mer information om tjänstens leveransmetoder, villkor, begränsningar och undantag.

Service

SCHEMALAGD SERVICE

Alla fordon kräver regelbunden service.

Därför skapar Fiat Group servicescheman för varje fordonsmodell och version som tillverkas. Detta krävs för att skydda körförhållandena och effektiviteten.

Om man följer serviceschemats anvisningar, optimerar man fordonets prestanda och bränsleförbrukning och garanterar att lagar och bestämmelser om utsläpp och föroreningar uppfylls under hela fordonets livslängd. Dessutom innebär det att fordonet förblir i lämpligt skick för att kunna genomgå de lagenliga besiktningarna.

SERVICERÅD

Mopar® rekommenderar ett antal tjänster och kontroller beroende på din bils kilometersträcka.

Välj din bils kilometersträcka och korrekt bränsletyp, bensin eller diesel, för att få reda på vilka tjänster och kontroller som finns tillgängliga vid serviceverkstäderna.

Se användarhandboken för specifika rekommendationer för din bil.

Bruksanvisning

istructions_image

Har du tappat bort din bils bruksanvisning eller garantihäfte? 


Du kan bläddra i den i elektroniskt format på eLum, Fiat Group Automobiles officiella webbplats som innehåller garantihäften och bruksanvisningar för ditt fordon från Alfa Romeo.

INSAMLING AV UTTJÄNTA FORDON


En vacker dag ska bilen skrotas!
I Sverige lever en bil i genomsnitt ca 17 år, innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.
Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent. Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem, BILRETUR. Hitta ditt närmaste mottagningsställe, Klicka här.

Vad som gäller för producentansvaret kan du läsa mer om på BIL Swedens hemsida; Klicka här.

Se också de informationsfoldrar som är framtagna, du finner dem i högerspalten på hemsidan: Se också de informationsfoldrar som är framtagna, du finner dem i högerspalten på hemsidan:

Ett globalt engagemang för att skydda och respektera miljön.
I åratal, har Fiat Chrysler Automobiles utvecklat ett globalt engagemang för att skydda och värna om miljön genom att kontinuerligt förbättra tillverkningsprocesserna och skapa alltmer miljövänliga produkter. För att se till att kunderna får bästa möjliga service, i enlighet med miljöbestämmelserna och EU-direktivet 2000/53, har Fiat Chrysler Automobiles upprättat ett nätverk av insamlings- och skrotcentraler för uttjänta bilar och nyttofordon.

Bil Sweden hemsida