Šta obuhvata garancija?

Kupovna cena Vašeg novog automobila obuhvata garanciju koja počinje od dana primopredaje i nema ograničenje kilometraže, i obuhvata:
  • 24 meseca garancije na vozilo
  • 36 meseci garancije za boju
  • 8 godina garancije u slučaju perforacija nastalih usled korozije.
Posebni uslovi i izuzeci su dati u Garantnoj knjižici koju ćete naći u Vašem automobilu.

Koje rezervne delove, dodatnu opremu i popravke obuhvata garancija?

​Operacije koje zahtevaju plaćanje ili instaliranje dodatne opreme koje se obavljaju u predstavništvu Alfa Romeo pokrivene su garancijom na 24 meseca bez ograničenja kilometraže (potrošni rezervni delovi nisu uključeni) . Garancija obuhvata zamenu ili popravku datog rezervnog dela ili dodatne opreme i radnu snagu koja je potrebna za datu operaciju.
Vi ćete biti zamoljeni da pokažete priznanicu za prethodnu operaciju i dokaz o plaćanju rezervnih delova, dodatne opreme i popravki kako bi garancija bila primenljiva. Sa ovim dokumentima je moguće otići u bilo koje ovlašćeno predstavništvo u Evropi. .

Da li se garancija može produžiti?

Možete produžiti garanciju koja pokriva glavne električne i mehaničke komponente Vašeg vozila na dodatne tri godine ako izaberete garancije Maximum Care ili Powertrain Care.

Da li je konvencionalna garancija produžetak garancije vozila?

Ne, konvencionalna garancija pokriva kvarove na glavnim električnim i mehaničkim komponentama Vašeg automobila. Pogledajte ugovorne uslove za detaljne informacije.​

Zbog čega se preporučuju originalni rezervni delovi?

​Zato što samo onaj ko je kreirao, dizajnirao i proizveo Vaš automobil ga zaista poznaje do detalja.
Originalni rezervni delovi su rezultat naše kontinuirane posvećenosti istraživanju i razvoju inovativnih tehnologija. Svaki deo se podvrgava strogim proverama tokom procesa dizajniranja i proizvodnje kako bi se obezbedila dugotrajna pouzdanost, udobnost, peformanse i bezbednost.

Gde mogu pronaći spisak dodatne opreme za svoj automobil?

Možete naći kompletan asortiman u odgovarajućem prostoru za dodatnu opremu koja je organizovana po modelu sa kodovima i cenama. Dati prostor je obezbeđen na internet stranici za svaki model.

Zašto se preporučuje originalna dodatna oprema?

Zato što samo onaj ko je kreirao, dizajnirao i proizveo Vaš automobil ga zaista poznaje do detalja.
Originalna dodatna oprema se savršeno integriše sa svim mehaničkim i elektronskim delovima Vašeg automobila. Dodatna oprema se podvrgava strogim proverama tokom procesa dizajniranja i proizvodnje kako bi se obezbedila dugotrajna pouzdanost, udobnost, peformanse i bezbednost.

Dove posso acquistare gli accessori originali Alfa Romeo?

​In tutta la rete autorizzata Alfa Romeo e su Ecommerce Alfa Romeo.

Da li mogu istovremeno povezati dva telefona na Blue&Me?

Blue&Me Vam omogućava da povežete do pet mobilnih telefona sa njihovim imenicima, ali se u određenom trenutku može ostvariti samo jedno povezivanje.​

Mogu li instalirati Blue&Me nakon kupovine automobila?

Ne. Ovaj sistem je veoma kompleksan i ne može se dodati nakon kupovine automobil.​

Koje muzičke formate mogu koristiti sa Blue&Me?

Blue&Me je kompatibilan sa uobičajenim formatima Media Player: mp3, mp4A, mp4, wav i wma. AAC fajlovi se mogu puštati u nekim automobilima.
Blue&Me ne reprodukuje audio fajlove sa DRM zaštitom.
Za konvertovanje fajlova se preporučuje Windows Media Player​

Koje formate plejliste mogu koristiti sa Blue&Me?

Blue&Me je dizajniran da koristi plejliste u formatu WPL (Windows Play List). Može se desiti da drugi formati ne funkcionišu.

Izgubio sam šifru radio uređaja. Šta treba da uradim?

Odvezite svoj automobil u predstavništvo Alfa Romeo i ponesite svoj lični identfikacioni dokument i dnevnik servisa kao dokaz vlasništva.
Iz predstavništva će od Fiat Chrysler Automobiles tražiti duplikat šifre radio uređaja za Vaš automobil.
Ova operacija će Vam biti naplaćena.

Koliko često treba da servisiram svoj automobil?

Učestalost servisiranja i pređene razdaljine su prikazane u Planu redovnog servisiranja u Uputstvu za upotrebu Vašeg automobila.​

Da li postoje servisni paketi?

U predlogu Mopar® Vehicle Protection, Alfa Romeo nudi pre-paid servisne pakete vozila koja još uvek nisu došla do prvog roka za planirano servisiranje. Pre-paid servisni paketi će biti dostupni krajem leta 2014. godine.

Gde mogu odvesti svoj automobil na servisiranje?

Preporučuje se odlazak u ovlašćeno predstavništvo Alfa Romeo. Molimo Vas da sačuvate priznanicu ako ste Vaš automobil servisirali u neovlašćenoj radionici kako biste izbegli gubitak prava u skladu sa garancijom.

Da li mogu postaviti gume istih dimenzija ali različitog indeksa brzine na svoj automobil?

​Da, možete postaviti gume istih dimenzija ali različitog indeksa brzine na svoj automobil bez dobijanja odobrenja (na primer sa maksimuma Q160KM/H na maksimum R 170 KM/H). U drugim slučajevima morate tražiti odobrenje.

Kako mogu zatražiti odobrenje za promenu dimenzija guma?

​Da biste montirali gume čije se dimenzije razlikuju od dimenzija u Vašem Uputstvu za upotrebu, tražite u svom predstavništvu informacije o gumama koje se mogu montirati na Vaše vozilo koje obezbeđuje Sektor za odobrenje i dizajn guma u Fiat Chrysler Automobiles S.p.A.

Koja je razlika između guma od 19” M+S (blato i sneg) i zimskih (termičkih) guma M+S?

M+S gume su prilagođene različitim vrstama podloga (blato i sneg) i zamenjuju lance za sneg u skladu sa saobraćajnim pravilima. Postoje gume M+S za sva četiri godišnja doba koje se mogu koristiti tokom cele godine i zimske (termičke) gume M+S koje su posebno dizajnirane za upotrebu zimi koje obezbeđuju bolje performanse na snegu i ledu.

Kako se koristi set Fix & Go?

U svom Uputstvu za upotrebu i prospektu u samom setu ćete naći uputstva za pravilnu upotrebu seta Fix & Go. Pažljivo pročitajte uputstva pre upotrebe.​

Šta je FreeToGo?

FreeToGo je program mobilnosti za klijente Fiat Chrysler Automobiles.
FreeToGo uključuje izbor servisa pomoći na putu koji je dostupan u celoj Evropi*. Veoma je funkcionalan i kompletan. Voziti automobil sa FreeToGo znači spoznati pravu bezbrižnost.

(*) Konsultujte Uputstvo o garanciji automobila za metode pružanja usluga, uslove, ograničenja i izuzetke.

Kako mogu produžiti period pokriven servisom pomoći na putu?

Samo idite u ovlašćeno predstavništvo Alfa Romeo koje učestvuje u programu FreeToGo ++ i servisirajte svoj automobil koristeći originalne FCA rezervne delove u skladu sa rokovima (vremenskim ili kilometražnim) koji su prikazani u Servisnom planu Vašeg Uputstva za upotrebu.

Kada imam pravo na uslužni automobil?

U slučaju kvara čija će popravka trajati duže od 4 sata, predstavništvo Alfa Romeo koje vrši popravku će Vam obezbediti besplatan uslužni automobil, bilo u vlasništvu predstavništva ili iznajmljen, ako auto predstavništva nije dostupan, za period do četiri dana. Vreme popravke će biti overeno od strane predstavništva Alfa Romeo u skladu sa zvaničnim jedinstvenim rasporedom.
U slučaju sudara, predstavništvo Alfa Romeo koje vrši popravku će Vam obezbediti besplatan uslužni automobil za maksimalan period od 4 dana samo ako je Vaš automobil oštećen tako da se ne može samostalno kretati ili nije bezbedan za putnike: dati servis se vrši nakon šlepanja u predstavništvo Alfa Romeo.
Vi ste dužni da poštujete rokove i uslove kompanije za iznajmljivanje vozila ako koristite iznajmljeno vozilo.
Biće Vam naplaćeno opciono osiguranje, učešće u slučaju nesreće, obavezan depozit (uključujući korišćenje kreditne kartice) i gorivo.

Moj automobil se pokvario. Šta treba da uradim?

Pomoć korisničkog servisa je obezbeđena 24 sata dnevno, svakog dana u godini. Ako Vam je potrebna pomoć u slučaju kvara pozovite jedinstveni broj za pomoć i izaberite opciju "Pomoć na putu". Ukoliko ste u inostranstvu, koristite alternativni broj naveden u Garantnoj knjižici.

Kako mogu pristupiti servisu za dobijanje zamenskog vozila?

Ako Vaš automobil nije više pokriven originalnom garancijom, proverite u ovlašćenom prdstavništvu da li je dostupan uslužni automobil FreeToGo (uz doplatu) * za vreme koje je potrebno za popravku Vašeg vozila.
* Dati servis je dostupan samo u predstavništvima/ovlašćenim radionicama koje učestvuju u inicijativi i poseduju predviđene licence.